Polityka prywatności
Tarcza trajzegi stolarni Mietel

Polityka prywatności

Stolarnia Mietel dba o ochronę Twoich danych osobowych. Wierzymy, że podstawą skutecznej ochrony danych osobowych jest przejrzystość zasad oraz wyczerpująca informacja o tym, co dzieje się z danymi, które nam powierzasz.

W związku z powyższym przygotowaliśmy niniejszy dokument, z którego dowiesz się wszystkiego co najważniejsze o danych osobowych, które przetwarzamy w związku z Twoją wizytą na stronie internetowej Stolarni Mietel („Strona”)

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Jacek Fiutko, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Stolarnia Mietel Jacek Fiutko”, z siedzibą w miejsc. Mietel nr 30, 28 – 130 Stopnica, NIP 6551889113, REGON 260593040 (dalej jako: „Administrator” lub „Stolarnia Mietel”)

We wszystkich sprawach dotyczących Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem:

pocztą – Mietel 30, 28 – 130 Stopnica, lub

pod adresem e-mail: rodo@stolarniamietel.pl

PODSTAWY ORAZ CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe, które uzyskamy w związku z korzystaniem przez Ciebie ze Strony w celu:

 • realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – informacje o tym znajdziesz również w Regulaminie będącym integralną częścią umowy zawartej ze Stolarnią Mietel;

 • odpowiedzi na pytania kierowane na adres e-mail podany na Stroniew oparciu o prawnie uzasadniony interes Stolarni Mietel jako administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Na tej samej podstawie przetwarzamy dane uzyskane w ten sposób na cele archiwizacji korespondencji;

 • analizy sposobu korzystania ze Strony, a także poprawy jej funkcjonowania – w oparciu o prawnie uzasadniony interes Stolarni Mietel jako administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 • prowadzenia marketingu bezpośredniego – w oparciu o prawnie uzasadniony interes Stolarni Mietel jako administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 • dochodzenia i obrony przed roszczeniami, przed sądami i organami administracji oraz poza nimi – w oparciu o prawnie uzasadniony interes Stolarni Mietel jako administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH

Dla celów podanych powyżej przetwarzamy następujące dane osobowe

 • W celu realizacji Umowy przetwarzamy dane identyfikacyjne, dane kontaktowe (adresu poczty elektronicznej, numer telefonu), dane rozliczeniowe do wystawienia faktury oraz dane pochodzące z CEIDG jeśli jesteś przedsiębiorcą;

 • dodatkowo każdorazowo, gdy odwiedzasz Stronę: adres IP urządzenia, z którego korzystasz, sposób korzystania z naszej Strony (dane zebrane za pomocą plików cookies);

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe zbierane za pomocą Strony mogą być przekazywane do takich podmiotów jak:

 • firmy świadczące usługi IT - w szczególności odpowiedzialne za hosting lub serwis Strony;

 • podmioty świadczące usługi księgowe dla Stolarni Mietel;

 • właściwe organy władzy publicznej, jeżeli obligują do tego aktualne przepisy prawa.

Przekazanie danych odbiorcom będzie się wyłącznie w oparciu o zawartą w tym zakresie umowę lub inną wiążącą podstawę prawną. W takich sytuacjach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG, jedynie w przypadku korzystnia zusług Google, Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Nie obawiaj się, wszystkie podmioty, z których usług korzystam w tym zakresie, przystąpiły do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

Stolarnia Mietel korzysta także z zewnętrznych dostawców usług, którym mogą być przekazywane Twoje dane osobowe. Tymi podmiotami są:

Google Analytics – usługa świadczona przezGoogle LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dane zbierane są w celach analitycznych względem efektywności i optymalizacji Strony i odbywają się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

Gromadzone przez Google Analitycs dane mogą być przekazywane do serwerów w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Dane te to przede wszystkim Twój adres IP.

Więcej informacji znajdziesz pod adresem https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Google Adwords – usługa świadczona przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA służąca do promocji Strony w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich.

Twoje wejście na Strone może powodować zapis na Twoim urządzeniu plików cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Ciebie stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach.

Nadto, Google może wykorzystać Twoje dane osobowe razem z danymi Google Analytics w celu remarketingu na różnych urządzeniach. Ma to miejsce tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Twoim kontem Google oraz wykorzystanie informacji z Twojego konta do personalizowania reklam.

FacebookPixel - nadzędzia dostarczane przez przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. Narzędzie to zbiera dane w celu kierowania reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań na Stronie.

Zasadniczo dane te są anonimowe i na ich podstawie Stolarnia Mietel nie może Cię zidentyfikować ale Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Więcej informacji na ten temat znajduje się w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Media społecznościowe
Zalogowanie się do jednego z serwisów mediów społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIn etc), może powodować, że usługodawca będzie mógł bezpośrednio przyporządkować odwiedziny Strony do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

Przykładowo gdy kliknąłeś w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

Z powyższych względów informacje o odwiedzinach Strony lub użyciu wtyczki danego serwisu społecznościowego mogą ukazać się Twoim kontaktom lub znajomym. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania opisane są w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Możesz uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów lub po prostu wylogować się z danego medium społecznościowego przed wizytą na Stronie.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

 • w zakresie przetwarzania w celu wykonania umowy zawartej ze Stolarnią Mietel – dane nie będą przetwarzane krócej niż przez czas niezbędny na wykonanie umowy oraz rozpatrywanie roszczeń gwarancyjnych lub z tytułu rękojmi (tj. 12 miesięcy w zakresie gwarancji lub 2 lata od wydania Produktu w zakresie rękojmi) jednak w każdym przypadku przez czas nie dłuższy niż zakończenia okresu przedawnienia roszczeń tj. 3 lut 6 lat w zależności od ich charakteru.

 • w zakresie przetwarzania w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania kierowane do Stolarni Mietel na adres e-mail podany na Stronie – od chwili zebrania Twoich danych przez czas prowadzenia tej komunikacji, albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a w przypadku, gdy w następstwie tej komunikacji zaistnienie dalsza podstawa prawna do przetwarzania tych danych (np. zawarcie umowy) – przez czas wynikający z celu tego dalszego przetwarzania, lecz nie dłużej niż przez okres 10 lat od chwili zebrania.

 • w zakresie analizy sposobu korzystania ze Strony i w innych nie wymienionych powyżej celach - do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych lecz nie dłużej niż przez okres 10 lat od chwili zebrania.

PRZYSŁUGUJĄ CI NASTĘPUJĄCE PRAWA:

 • żądać dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

 • w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest Nasz prawnie uzasadniony interes masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

W celu skorzystania z któregokolwiek z wymienionych powyżej praw skontaktuj się z Nami w jeden ze wskazanych powyżej sposobów.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

POLITYKA COOKIES

 1. W celu ułatwienia korzystania ze Strony, Stolarnia Mietel może zapisywać na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym pliki cookies.

 2. W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. Cookies sesyjne (session cookies): są to pliki tymczasowe, przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.

 2. Cookies trwałe (persistent cookies): są przechowywane na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies i pozostają tam do momentu ich usunięcia. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.

 3. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;

 4. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;

 5. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;

 6. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Strony itp.;

 1. Korzystając z przeglądarki internetowej możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies. W ten sposób możesz blokować automatyczną obsługę plików cookies oraz ograniczyć lub wyłączcy dostępu plików cookies do Twojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 2. Administrator wykorzystuje cookies w następujących celach:

 1. konfiguracji Strony:

 • dostosowania zawartości Strony do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony.

 • rozpoznania urządzenia użytkownika Strony oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia Strony, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

 • zapamiętania ustawień wybranych przez użytkownika i personalizacji interfejsu użytkownika, np. w zakresie regionu, z którego pochodzi użytkownik,

 • zapamiętania historii odwiedzonych podstron w ramach Strony w celu rekomendacji treści.

 1. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności Strony:

 • dostosowania zawartości Strony do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 • poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań użytkowników na Stronę.

 1. zapamiętania lokalizacji użytkownika w zakresie poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Strony, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

 2. analiz i badań oraz audytu oglądalności celem tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;

 3. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Strony.

 1. Na podanych poniżej stronach możesz uzyskać informacje o możliwości konfiguracji plików cookie w przypadku najpopularniejszych przeglądarek:

 1. Możesz usunąć w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 2. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Dane zapisane w logach serwera nie są wykorzystywane przez Stolarnie Mietel w celu Twojej identyfikacji.

 3. Logi obejmują dane takie jak – adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

 4. Logi serwera służą do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 5. Administrator może wykorzystywać powyższe dane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Stroną do poprawy jakości oferowanych usług. te mają charakter zbiorczy i nie zawierają danych identyfikujących osoby odwiedzające Stronę. Dane te nie są ujawniane innym osobom i podmiotom.